Tájékoztatás

 • Fémhulladék csak 18. életévet betöltő személytől vehető át!
 • Áru átadáskor kérjük, hozzák magukkal: Személyi igazolványukat, Lakcímet igazoló hatósági igazolványukat és Adó igazolványukat!
 • Minimum mennyiség átvétele: 1kg
 • A leadni kívánt anyagnak vas,- illetve idegen anyagtól mentesnek kell lennie, ellenkező esetben nem áll módunkban átvenni!
 • Földes, kapált anyagot nem vásárolunk!
 • Égetett réz, alumínium és ólom kábelt nem vásárolunk!
 • Begyűjtésből származó fémhulladékot nem vásárolunk!
 • A napi kifizetésre kerülő készpénz személyenként a 100.000. -Ft-ot nem haladhatja meg!
 • A kohászatilag tömbösített anyag sem vehető át, ha az eladó nem tudja igazolni jogszerű beszerzését!
 • Bűncselekményből származó hulladékot nem vásárolunk!Megkísérlése rendőrségi intézkedést von maga után!
 • Áraink a világpiaci árakat követve mozognak, ezáltal az árváltozás jogát fenntartjuk.

Törvényismertető:

Érzékeny FAJ kódú anyagok átvétele 2014. március 01-től csak a NAV által kiadott igazolással vehető át.
A fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény (továbbiakban: Fémtv.) 3.§ (5) bekezdése meghatározza a fémkereskedőnek nem minősülő személyek számára, hogy a fémkereskedelmi tevékenységekről szóló 443/2013. (XI.27.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3.§ (2) bekezdése által kijelölt fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok felismerésre alkalmas jellemzővel ellátott fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok ( a továbbiakban: ún. érzékeny FAJ kódos anyag) – kizárólag a Fémtv. 3.§ (7) bekezdésben meghatározottak szerint, előzetes bejelentés alapján értékesíthetők fémkereskedő részére.

Érzékeny FAJ-kódú anyagok:

2 : csatornafedél, csatornarács, vízlelvezető csatorna elemek fémhulladéka;
7 : ipari elektronikai berendezés, villanyoszlop fémhulladék, trafóházak, elektromos betálpáló transzformátor, elosztó szekrények;
8 : emléktábla fémhulladék;
10 : építőipar segédeszközeinek fémhulladéka (állványrendszer, zsalurendszer);
14 : ipari és mezőgazdasági vízépítési berendezések és alkatrészek, zsilipek, árvízvédelmi berendezések és alkatrészek femhulladéka;
17 : ipari eredetű kábel fémhulladék, ólomkábelről lebontott ólomköpeny fémhulladék, légkábel tartó acélsodrony fémhulladék, nagyfeszültségű kábél fémhulladék (kivéve a háztartási és irodai gépekből származó kábelhulladékok kivételével);
18 : közlekedési műtárgy fémhulladéka ( híd, hídkorlát, felüljáró);
20 : vasúti alkatrészek (sín, síncsavar, kapcsolószerek, váltó), vasúti berendezések fémhulladéka, azok alkatrészeinek fémhulladéka;
21 : szobor/műtárgy (öntvény/szerelt) fémhulladék, kegyeleti dísztárgy fémhulladéka;
22 : tűzcsapok, tűzcsapszerelvénye;
23 : telekommunikációs szolgáltatók eszközeinek, berendezéseinek fémhulladéka (pl. antennék, távközlési berendezések, távközlési aknafedél) ;
24 : bálázott, préselt fémhulladék;

Megértésüket köszönjük!